Đau tinh hoàn trái nhưng không sưng có nguy hiểm không?
Đau tinh hoàn trái nhưng không sưng có nguy hiểm không?
Đau 1 bên tinh hoàn (thường gặp là đau tinh hoàn trái, đau tinh hoàn phải ít gặp hơn) không những gây ra nhiều rắc rối mà còn ảnh hưởng đến các bộ phận khác trong cơ thể.
Xem thêm