Thủ dâm nhiều có vô sinh không?
Thủ dâm nhiều có vô sinh không?
Các chuyên khoa phòng Khám Thái Hà cho biết, thủ dâm không gây vô sinh do nó không làm ảnh hưởng đến chất lượng tinh dịch. Tuy nhiên...
Xem thêm