Niệu đạo là gì, triệu chứng viêm niệu đạo như thế nào?
Niệu đạo là gì, triệu chứng viêm niệu đạo như thế nào?
Niệu đạo là một bộ phận trong hệ thống bài tiết là đoạn cuối của đường dẫn niệu đi từ bàng quang ra ngoài. Triệu chứng viêm niệu đạo khác nhau ở nam và nữ giới...
Xem thêm